Ina Möller

knuten till universitetet

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Klimat politik
  • Miljöförvaltning
  • Gränssnittet mellan forskning och politik

Pågående forskning och undervisning

Institutional Complexities in the Governance of Climate Engineering. Denna studie handlar om klimatteknik och komplexiteten i regleringen av denna teknik (även kallad "Geoengineering", det vill säga storskaliga, avsiktliga metoder för att påverka jordens klimat), i synnerhet med fokus på styrning och legitimering av kontroversiell forskning.

Studien kommer att kartlägga de aktörer som deltar i styrningen av klimatteknik och identifiera orsakerna till, och konsekvenserna av, dagens institutionella strukturer. Min forskning bidrar till projektet ”Navigating institutional complexity in global climate governance: causes, consequences and responses” ("Att navigera i institutionell komplexitet i den globala klimatpolitiken: orsaker, konsekvenser och svar"), ett samarbete mellan Lunds universitet och Svenska Miljöinstitutet som finansieras av Svenska Forskningsrådet Formas.

Senaste forskningsoutput

Ina Möller, 2019 maj 10, Lund: Lund University. 210 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Gupta, A. & Ina Möller, 2019, I : Environmental Politics. 28, 3, s. 480-501

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)