Ingela Sjöblom

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

Forskning

Jag har varit barnmorska sedan 1980 och disputerade 2014 med avhandlingen "Planerad hemförlossning i Norden – kvinnors och barnmorskors perspektiv" vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola.

Under mina år som förlossningsbarnmorska i Ystad har fokus varit det normala fysiologiska födandet, vilket också ledde mig att genom två decennier assistera föräldrar som valt att föda hemma. Det banade vägen till forskning om upplevelser av hemfödande i Sverige och de nordiska länderna, som min avhandling kom att handla om. Jag ingår i ”Nordic Homebirth Research group”, som genom webenkäter samlat data från cirka 3000 hemförlossningar som jag kommer att ägna vidare forskning åt.

Senaste forskningsoutput

Ingela Sjöblom, Ewa Idvall, Ingela Radestad & Helena Lindgren, 2012, I : Women and Birth. 25, 3, s. E11-E18

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ingela Sjöblom, Ewa Idvall & Helena Lindgren, 2012, I : Sexual & Reproductive Healthcare. 3, 1, s. 55-56

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)