Ingela Steij Stålbrand

Universitetslektor, Samordnare för uppdragsutbildningar, Praktiksamordnare för beteendevetare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tillämpad psykologi

Nyckelord

  • gerontologi, sexologi, positiv psykologi, hälsa och ohälsa, livslopp, samverkan, professionsutveckling

Forskning

Jag har flervetenskaplig expertämneskunskap och arbetar gränsöverskridande så fort tillfälle ges. Mina huvudsakliga ämnen är

  • gerontologi (friskt, naturligt åldrande): livsloppsperspektiv i relation till hälsa och livstillfredsställelse samt döden
  • sexologi: allt från baskunskap inom ämnet sexologi till mer specifik kunskap inom HBTQ och hälsa, reproduktiv och sexuell hälsa, livsloppsperspektiv och sexualiteten under livsloppet, transpersoners hälsa samt professionsutveckling inom människonära yrken i relation till sexualitet och sexuellt liv.
  • positiv psykologi: friskperspektiv och styrkor i relation till hälsa och ohälsa
  • samverkan: i min tjänst arbetar jag dels ofta gränsöverskridande och samverkande inom mina ämnen, men har också mer specifik kunskap inom området genom att jag har uppdrag som praktiksamordnare för beteendevetare, ansvarig för utvärdering av alumni på Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet och den internationella mastern i psykologi samt  genom deltagande i strategisk grupp vid institutionen gällande samverkanfrågor.

Senaste forskningsoutput

Ingela Steij Stålbrand, 2017, HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande. Lundberg, T., Malmquist, A. & Wurm, M. (red.). Stockholm: Natur och kultur, s. 245-262

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ingela Steij Stålbrand, 2015 maj 12, Sydsvenskan.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Ingela Steij Stålbrand, 2014, Health management. Att leda hälsoverksamheter med service i fokus.. Loodin, H. & Nordgren, L. (red.). Sanoma Utbildning

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (11)