Ingemar Karlsson

knuten till universitetet

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt har jag för avsikt att ge en teoretisk bakgrund till begreppet dyskalkyli samt lyfta fram på vilket sätt denna term är vetenskapligt förankrad i den internationella forskningslitteraturen.

Senaste forskningsoutput

Ingemar Karlsson, 2019, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 217 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (1)