Ingemar Ottosson

knuten till universitetet

Forskning

Jag undersöker valda tidningar ur den så kallade fördragshamnspressen, periodiska publikationer som utkom på engelska, franska, tyska eller portugisiska i de östasiatiska hamnstäder som öppnades för utrikeshandel från mitten av 1800-talet. Dessa tidningar utgjorde språkrör för de lokala kolonier av västerlänningar som slog sig ned på de kinesiska och japanska kusterna, oftast för att bedriva kommers. Exempel på titlar är "North-China Herald", "Le Courrier du Japon", "A Abelha da China", "The Nagasaki Shipping List and Advertiser" och "Deutsche Japan Post" osv. De utgör ett idag ganska bortglömt källmaterial och deras världsbild avspeglar en svunnen kolonial epok, när européer uppträdde som herrefolk i Östasien. I fokus för min undersökning står tidningarnas försök att etablera västerländsk moralisk överhöghet, och jag hävdar att deras diskurs om civilisation är en förelöpare till den sentida debatten om mänskliga rättigheter.