Ingemar Ragnarsson

Professor emeritus
Fler filtreringsmöjligheter
  1. Comprehensive Gamma-ray Spectroscopy of 62Zn and Studies of Nilsson Parameters in the Mass A=60 Region

    Jnaneswari Gellanki, Dirk Rudolph & Ingemar Ragnarsson

    2009/01/012013/09/30

    Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt, Internationellt samarbete