Ingrid Bertilsson

knuten till universitetet, , , Master 2 år

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Forskning

Personer med autism uppfattar ofta omvärlden annorlunda. De kan ha svårt med att förstå andra personers känslor eller intentioner. De kan uppvisa brister i motorisk skicklighet, sensomotorisk funktion eller flexibilitet att nå ett rörelsemål. Rörelsekvalité, som representeras av rörelser med flöde, brister ofta. Men kunskap om hur rörelsekvalité kan undersökas och hur den kan förbättras saknas för unga vuxna med autism.

Syfte med avhandlingen är att studera upplevelser, undersökning och behandling av kropp och rörelse hos unga vuxna med autism.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (6)