Ingrid Gustin

ph.d, researcher, knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Forskning

Syftet med mitt nuvarande projekt är att diskutera de föremål med proveniens eller starka influenser från det finska fastlandet som påträffats i Mälarområdet för att därmed kunna problematisera bilden av ett monokulturellt, och "oblandat" samhälle under vikingatid, den period på vilken föreställningar om en urnation och ursvensk identitet brukar projiceras. Mot bilden av ett "oblandat" samhälle talar det arkeologiska materialet. Spridningen av likartade föremål och gravtyper i Mälarområdet och på det finska fastlandet visar att det under lång tid funnits en utvecklad interaktion mellan befolkningsgrupper i de båda områdena.

Under de senaste decennierna har det företagits ett mycket stort antal utgrävningar i Mellansverige och det arkeologiska materialet har ökat väsentligt. Ett av syftena med projektet är att tillvarata den information som nu finns för handen. Ytterligare ett syfte är att analysera på vilka platser i Mälarområdet som dräktdetaljer med proveniens eller starka influenser från finska fastlandet påträffats, i vilken typ av gravar de förekommer samt vilken proveniens övriga gravfunna dräktdetaljer och föremål har. Sådana analyser kan ge ett gott underlag för diskussioner om vilka typer av kontakter som förekom, om de gravlagdas kulturella identitet och grupptillhörigheter, om det kan ha funnits en immigration från det finska fastlandet till delar av Mälardalen under vikingatid och vilken typ av immigration det i så fall kan ha rört sig om.

Senaste forskningsoutput

Ingrid Gustin & Anna Wessman, 2021, Vikings across boundaries: Viking-Age Transformations – Volume II. Aannestad, H. L., Pedersen, U., Moen, M., Naumann, E. & Lund Berg, H. (red.). Oxford: Routledge, s. 60-79

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ashot Margaryan, Daniel J. Lawson, Martin Sikora, Fernando Racimo, Helene Wilhelmson, Ingrid Gustin, Eske Willerslev & et al. et al., 2020 sep 16, I: Nature. 585, 7825, s. 390–396 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Barbara Mühlemann, Lasse Vinner, Ashot Margaryan, Helene Wilhelmson, Constanza de la Fuente Castro, Morten E. Allentoft, Peter de Barros Damgaard, Anders Johannes Hansen, Sofie Holtsmark Nielsen, Lisa Mariann Strand, Jan Bill, Alexandra Buzhilova, Tamara Pushkina, Ceri Falys, Valeri Khartanovich, Vyacheslav Moiseyev, Marie Louise Schjellerup Jørkov, Palle Østergaard Sørensen, Yvonne Magnusson, Ingrid Gustin & 9 andra, Hannes Schroeder, Gerd Sutter, Geoffrey L. Smith, Christian Drosten, Ron A.M. Fouchier, Derek J. Smith, Eske Willerslev, Terry C. Jones & Martin Sikora, 2020, I: Science (New York, N.Y.). 369, 6502, eaaw8977.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)