Ingrid Gustin

ph.d, researcher, knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Forskning

Syftet med mitt nuvarande projekt är att diskutera de föremål med proveniens eller starka influenser från det finska fastlandet som påträffats i Mälarområdet för att därmed kunna problematisera bilden av ett monokulturellt, och "oblandat" samhälle under vikingatid, den period på vilken föreställningar om en urnation och ursvensk identitet brukar projiceras. Mot bilden av ett "oblandat" samhälle talar det arkeologiska materialet. Spridningen av likartade föremål och gravtyper i Mälarområdet och på det finska fastlandet visar att det under lång tid funnits en utvecklad interaktion mellan befolkningsgrupper i de båda områdena.

Under de senaste decennierna har det företagits ett mycket stort antal utgrävningar i Mellansverige och det arkeologiska materialet har ökat väsentligt. Ett av syftena med projektet är att tillvarata den information som nu finns för handen. Ytterligare ett syfte är att analysera på vilka platser i Mälarområdet som dräktdetaljer med proveniens eller starka influenser från finska fastlandet påträffats, i vilken typ av gravar de förekommer samt vilken proveniens övriga gravfunna dräktdetaljer och föremål har. Sådana analyser kan ge ett gott underlag för diskussioner om vilka typer av kontakter som förekom, om de gravlagdas kulturella identitet och grupptillhörigheter, om det kan ha funnits en immigration från det finska fastlandet till delar av Mälardalen under vikingatid och vilken typ av immigration det i så fall kan ha rört sig om.

Senaste forskningsoutput

Ingrid Gustin, 2019 maj 30, Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén. Ljung, C. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 264-266

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ingrid Gustin, 2018 jun 30, I : ALE. 2018, 2-3, s. 41-52

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ingrid Gustin, Price, D. T., Arcini, C., Drenzel, L. & Kalmring, S., 2017 okt 5, I : Journal of Anthropological Archaeology. 49 (2018), s. 19-38

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (36)