Ingrid Hedenfalk

Universitetslektor, Docent, Dr Med Vet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • bröst- och ovarialcancer

Forskning

Ovarialcancer upptäcks ofta sent och prognosen är därför dålig. Den relativa 5-årsöverlevnaden är mindre än 50%, jämfört med >80% för bröstcancer. Den idag rådande uppfattningen är att det som kallas ovarialcancer i själva verket är olika sjukdomar, med skillnader i var de uppkommer, vilka egenskaper de har och hur de svarar på behandling.

För att förbättra överlevnaden i ovarialcancer krävs en bättre förståelse för de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av sjukdomen, liksom vilka molekylära egenskaper som påverkar sjukdomsförloppet och behandlingsresponsen. Studierna baseras på vävnadsprover från patienter samt cellinjer. Ökad kunskap om hur bröst- och ovarialcancer uppstår och vad som orsakar sjukdomsheterogeniteten skulle kunna leda till utveckling av nya, mer effektiva behandlingar.

Utvald forskningsoutput

Humphries, M. P., Rajan, S. S., Droop, A., Suleman, C. A. B., Carbone, C., Nilsson, C., Honarpisheh, H., Cserni, G., Dent, J., Fulford, L., Jordan, L. B., Jones, J. L., Kanthan, R., Litwiniuk, M., Di Benedetto, A., Mottolese, M., Provenzano, E., Shousha, S., Stephens, M., Walker, R. A. & 12 andraKulka, J., Ellis, I. O., Jeffery, M., Thygesen, H. H., Cappelletti, V., Daidone, M. G., Ingrid A. Hedenfalk, Fjällskog, M-L., Melisi, D., Stead, L. F., Shaaban, A. M. & Speirs, V., 2017 maj 15, I : Clinical Cancer Research. 23, 10, s. 2575-2583 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nicolai Skovbjerg Arildsen, Jenny Maria Jönsson, Bartuma, K., Anna Ebbesson, Westbom-Fremer, S., Måsbäck, A., Malander, S., Mef Nilbert & Ingrid A. Hedenfalk, 2017 maj 29, I : Frontiers in Oncology. 7, MAY, s. 1-11 109.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lawler, K., Papouli, E., Naceur-Lombardelli, C., Mera, A., Ougham, K., Tutt, A., Siker Kimbung, Ingrid Hedenfalk, Zhan, J., Zhang, H., Buus, R., Dowsett, M., Ng, T., Pinder, S. E., Parker, P., Holmberg, L., Gillett, C. E., Grigoriadis, A. & Purushotham, A., 2017 okt 13, I : Breast Cancer Research. 19, 1, 113.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Palazon, A., Tyrakis, P. A., Macias, D., Veliça, P., Rundqvist, H., Fitzpatrick, S., Vojnovic, N., Phan, A. T., Niklas Loman, Ingrid Hedenfalk, Hatschek, T., Lövrot, J., Foukakis, T., Goldrath, A. W., Bergh, J. & Johnson, R. S., 2017 nov 13, I : Cancer Cell. 32, 5, s. 669-683.e5

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Grönberg, M., Nilsson, C., Markholm, I., Ingrid Hedenfalk, Blomqvist, C., Holmberg, L., Tiensuu Janson, E. & Fjällskog, M. L., 2018, I : Scientific Reports. 8, 1, 13586.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Matikas, A., Lövrot, J., Ramberg, A., Eriksson, M., Lindsten, T., Lekberg, T., Ingrid Hedenfalk, Niklas Loman, Bergh, J., Hatschek, T., Erlandsson, A. & Foukakis, T., 2018, I : OncoImmunology. 7, 9, e1466017.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Siker Kimbung, Markholm, I., Bjöhle, J., Lekberg, T., Wachenfeldt, V. A., Azavedo, E., Saracco, A., Hellström, M., Srinivas Veerla, Paquet, E., Pär Ola Bendahl, Mårten Fernö, Bergh, J., Niklas Loman, Hatschek, T. & Ingrid Hedenfalk, 2018, I : International Journal of Cancer. 142, 3, s. 618-628

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Severson, T. M., Kim, Y., Joosten, S. E. P., Schuurman, K., Van Der Groep, P., Moelans, C. B., Ter Hoeve, N. D., Manson, Q. F., Martens, J. W., Van Deurzen, C. H. M., Barbe, E., Ingrid Hedenfalk, Bult, P., Smit, V. T. H. B. M., Linn, S. C., Van Diest, P. J., Wessels, L. & Zwart, W., 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 482.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tabariès, S., McNulty, A., Ouellet, V., Annis, M. G., Dessureault, M., Vinette, M., Hachem, Y., Lavoie, B., Omeroglu, A., Simon, H. G., Walsh, L. A., Siker Kimbung, Ingrid Hedenfalk & Siegel, P. M., 2019, I : Genes & Development. 33, 3-4, s. 180-193 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Siker Kimbung, Johansson, I., Danielsson, A., Srinivas Veerla, Brage, S. E., Frostvik Stolt, M., Skoog, L., Carlsson, L., Einbeigi, Z., Lidbrink, E., Linderholm, B. K., Niklas Loman, Per Malmström, Söderberg, M., Walz, T. M., Fernö, M., Hatschek, T. & Ingrid Hedenfalk, 2016, I : Clinical Cancer Research. 22, 1, s. 146-157

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny-Maria Jönsson, Nicolai Arildsen, Malander, S., Måsbäck, A., Linda Werner Hartman, Mef Nilbert & Ingrid Hedenfalk, 2015, I : Translational Oncology. 8, 5, s. 424-433

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny-Maria Jönsson, Johansson, I., Dominguez, M., Siker Kimbung, Mats Jönsson, Bonde, J. H., Päivi Kannisto, Måsbäck, A., Malander, S., Mef Nilbert & Ingrid Hedenfalk, 2014, I : PLoS ONE. 9, 9, e107643.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johansson, I., Nilsson, C., Berglund, P., Martin Lauss, Markus Ringnér, Håkan Olsson, Luts, L., Sim, E., Thorstensson, S., Fjallskog, M-L. & Ingrid Hedenfalk, 2012, I : Breast Cancer Research. 14, 1, R31.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rennstam, K., Anita Ringberg, Cunliffe, H. E., Håkan Olsson, Landberg, G. & Ingrid Hedenfalk, 2010, I : Genes, Chromosomes and Cancer. 49, s. 78-90

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (62)