Ingrid Hilborn

Forskningsadministratör

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Yrkesarbete

Sedan 2012 arbetar jag som administratör i forskargrupperna "Aktivt och hälsosamt åldrande", "Rehabiliteringsmedicin", "Delaktighet, åldrande och vardagsliv" samt i det tvärvetenskapliga "Centre for Ageing and Supportive Environments". Innan dess arbetade jag på AstraZeneca i Lund under många år.