Ingrid Lindgren

Dr med vet, knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Sjukgymnastik

Forskning

 

Jag disputerade 2013 med en avhandling som handlade om skuldersmärta efter stroke; förekomst, bidragande faktorer och konsekvenser i det dagliga livet. Forskningen efter disputationen (post-doc) är inriktad på samma ämne och bedrivs inom forskargruppen Fysioterapi tillsammans med leg sjukgymnast, docent, Christina Brogårdh och leg sjukgymnast, professor Gunvor Gard. I en kvalitativ studie undersöks hur personer med skuldersmärta efter stroke upplever att vardagen och livssituationen påverkas, hur de hanterar smärtan och vilka behandlingar som upplevts haft effekt.

 

Yrkesarbete

 

Jag tog sjukgymnastexamen 1982 och Fysioterapeuternas specialistexamen i neurologi 2005. Sedan 1990 är jag anställd som sjukgymnast vid Neurologiska kliniken i Lund, numera VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, SUS.

 

Min arbetstid delas mellan kliniskt arbete, arbete med strokeprocessen och kompetensutveckling, men jag är också engagerad i Svenska Stroketeamrådet - en nationell organisation som verkar för god strokevård och rehabilitering.

 

Undervisning

Jag medverkar i neurologi undervisningen av Fysioterapistudenter vid Lunds universitet, till största delen handlar det om praktisk undervisning.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (17)