Irina Schmitt

Universitetslektor, fil. dr., Fil.Dr., MA

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • genus, feminism, queer, trans* & intersex, skola

Forskning

I mitt arbete fokuserar jag på maktrelationer och erfarenheter av intersektionerna mellan genus, kön och sexualitet med idéer om nationella tillskrivningar och tillhörigheter. Jag placerar detta arbete i organisationer där kunskap produceras och det nationella skrivs in, som skolor och högskolor. Mina tidigare forskningsprojekt har handlad om förhandlingar av nationell tillhörighet, barn med HBTQI+-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i ett europeiskt samarbetsprojekt, likabehandlingsarbete i akademin och strategier för rättvise-arbetet kring HBTQI+.

Mitt pågående arbete placeras inom trans- och queer-feministisk utbildningsforskning, och är en intervjustudie med unga och unga vuxna trans personer om deras erfarenheter och analys av skolan.

I mitt pågående VR-finansierad projekt undersöker jag hur unga och unga vuxna trans personer förhandlar sin identitet med de normativa, nationellt kodade förväntningar som finns i skolan. Vad upplever de som stödjande och vilket stöd hade de förväntat sig? Med denna studie bidrar jag till det växande fältet av trans_intersex-forskning i Sverige, och till den internationella trans- och queer-feministiska utbildningsforskningen. Med studien vill jag också tänka igenom den till synes universella begreppsapparaten kring trans. Jag ser den växande frustationen med den ihärdiga vitheten och rasism i queera communities, och vill ifrågasätta eurocentriska genealogier i teoretiseringen av kroppar och identiteter, i ett samhälle formad av både intern och extern kolonialism och migration.  Hur är cis-normativitet sam-producerad genom inte minst rasism, och normer kring klass och funktion?

Senaste forskningsoutput

Irina Schmitt, 2020 jun 23

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Irina Schmitt, 2020, Queer Social Movements and Outreach Work in Schools: A Global Perspective. Francis, D. A., Kjaran, J. I. & Lehtonen, J. (red.). Palgrave Pivot, ( Queer Studies and Education book series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (69)