Irina Schmitt

Universitetslektor, fil. dr., Fil.Dr., MA

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
  • Utbildningsvetenskap
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • genus, feminism, queer, trans & intersex studier, skola, ungdom

Forskning

I mitt arbete fokuserar jag på maktrelationer och erfarenheter av intersektionerna mellan genus, kön och sexualitet med idéer om nationella tillskrivningar och tillhörigheter. Jag placerar detta arbete i organisationer där kunskap produceras och det nationella skrivs in, som skolor och högskolor. Mina tidigare forskningsprojekt har handlad om förhandlingar av nationell tillhörighet, barn med HBTQI+-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i ett europeiskt samarbetsprojekt, likabehandlingsarbete i akademin och vuxnas strategier för rättvisearbetet kring HBTQI+ i skolor.

Teoretiskt och metodologiskt placerar jag mitt arbete inom trans- och queer-feministisk utbildningsforskning i diskussion med post- och dekolonial kunskapsproduktion.

I mitt nyligen avslutade VR-finansierad projekt har jag mött unga och unga vuxna trans och ickebinära personer i en intervjustudie om deras erfarenheter i skolan. I denna första forskningsstudien på temat i Sverige uppmärksammas en rad spänningar mellan elevernas ifrågasättande av traditionella förståelse av sexualitet och kön, och skolorna ibland auktoritära reproduktion av binära kön i både bemötande, pedagogik, ämneskunskaperna och administration. Samtidigt blir det tydligt att en skolas arbete för mindre cisnormativ undervisning förbättrar elevernas studievillkor.   

Senaste forskningsoutput

Irina Schmitt, 2020 jun 23

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Irina Schmitt, 2020, Queer Social Movements and Outreach Work in Schools: A Global Perspective. Francis, D. A., Kjaran, J. I. & Lehtonen, J. (red.). Palgrave Pivot, ( Queer Studies and Education book series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (69)