Isabel Goncalves

ProfessorOckså känd under namnet: Isabel Gonçalves

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Nyckelord

  • Åderförkalkning, ateroskleros, plack

Forskning

Det vulnerabla placket: uppkomstmekanismer och tekniker för imaging

Många som drabbas av hjärtinfarkt och stroke avlider innan de når sjukhus. Vanligaste orsaken till hjärtinfarkt och stroke är att ett aterosklerotiskt plack brister och en blodpropp, som täpper till kärlet, bildas.

Plack som riskerar att brista kallas vulnerabla (VP) och har oftast en kärna av fett, döda celler och inflammation täckt av en tunn bindvävskapsel. Det saknas idag bra tekniker för att i tid identifiera VP. Skulle det vara möjligt att utveckla biologiska riskmarkörer och imaging-tekniker som identifierar individer med VP skulle det bli möjligt att förebygga många av dessa allvarliga symptom eller dödsfall. Vi skulle även kunna utvärdera snabbare om nuvarande behandlingar eller eventuellt nyare behandlingar fick gynnsamma effekter på plack.

Våra mål är:
1) Att studera åderförkalkningsmekanismer och deras tidsförlopp med C14 metod.
2) Att utveckla och utvärdera en ny icke-invasiv ultraljudsbaserad teknik för att identifiera VP hos människor.
3) Att undersöka om det finns ett samband mellan genuttryck, fetter, bindvävnad och inflammation i humana åderförkalkningsplack (från vår unika biobank) i förhållande till risk för att få kardiovaskulära händelser och på det sättet hitta nya behandlingssätt.

Senaste forskningsoutput

Rasmus Solem, Till Dreier, Isabel Gonçalves & Martin Bech, 2021 maj 10, I: Frontiers in Physics. 9, 8 s., 673843.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

S. Holm Nielsen, A. Edsfeldt, C. Tengryd, H. Gustafsson, A. C. Shore, A. Natali, F. Khan, F. Genovese, E. Bengtsson, M. Karsdal, D. J. Leeming, J. Nilsson & I. Goncalves, 2021 maj 5, I: Journal of Internal Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

My Truong, Finn Lennartsson, Adnan Bibic, Lena Sundius, Ana Persson, Roger Siemund, René In't Zandt, Isabel Goncalves & Johan Wassélius, 2021, I: European Journal of Radiology Open. 8, s. 100323

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (121)