Ive Brissman

knuten till universitetet

Forskning

Mitt intresseområde är förhållandet mellan religion och politik i det postsekulära samhället, med fokus på en miljö- och rättviserörelse som befinner sig i skärningspunkten mellan religion och politik.

Min forskning ligger inom det framväxande forskningsfältet Humanites and Climate Change, där humanistiska ämnen, såsom religionshistoria, griper sig an de utmaningar människor möter och de olika svar som ges på klimatkrisen.

Arbetsnamnet på min avhandling är Spiritual Activism for a Deeper Ecology, och jag studerar hur Gandhis icke-våldstradition har implementerats i dagens ekologiska rörelser, och hur djupekologin förändras som ett svar på dagens klimatkris.

Syftet är att studera hur icke-vålds- och djupekologiska idéer omsätts i praktik, i skapandet av institutioner/organisationer, och hur de uttrycks handlingar och aktivism. De centrala frågeställningarna är hur religiöst inspirerade miljörörelser formulerar en kritik av det ekonomiska systemet, vilka alternativa sociala och ekonomiska system som de framhåller, samt vilka metoder och medel för förändring som de föreslår.

Handledare är Professor Anne-Christine Hornborg och Professor Olle Qvarnström.