Izalin Zahari

knuten till universitetet

Senaste forskningsoutput

Ferawati Ferawati, Izalin Zahari, Malin Barman, Mohammed Hefni, Cecilia Ahlström, Cornelia Witthöft & Karolina Östbring, 2021, I: Foods. 10, 4, 843.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Izalin Zahari, Ferawati Ferawati, Amanda Helstad, Cecilia Ahlström, Karolina Östbring, Marilyn Rayner & Jeanette K. Purhagen, 2020 jun 1, I: Foods. 9, 6, 772.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)