Jakob Bergman

Universitetslektor, FD, FM

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Nyckelord

  • Analys av sammansättningar, Multivariat analys, Spatial statistik

Forskning

Min forskning är inriktad på analys av sammansättningar, dvs. vektorer av andelar (Compositional data analysis). Sammansättningar uppkommer inom en mängd olika områden, t.ex den geokemiska sammansättningen av stenprover, olika varugruppers andelar i en hushållsbudget eller partiers väljarstöd in en opinionsundersökning. Jag är särskilt intresserad av modellering av sammansättningar över tid (speciellt partiers väljarstöd), och jag har utvecklat en metod för utjämning av sammansättningar (compositional loess). Jag arbetar också med tillämpad analys av sammansättningar inom arkeometri tillsammans med Anders Lindahl.

Undervisning

Jag undervisar i teoretisk och tillämpad statistik och kvantitativa forskningsmetoder på olika nivåer och inom olika ämnen. Detta inkluderar såväl introduktionskurser som kurser på forskarutbildningen. I synnerhet urvals- och surveymetodik samt regressionsanalys är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat.

Samverkan

Jag har vi ett flertal tillfällen hållit föredrag och gett råd till olika organisationer, myndigheter och företag.

Senaste forskningsoutput

Mikael Larsson, Jakob Bergman & Lagerås, P., 2019 apr 18, I : PLoS ONE. 14, 4, 24 s., e0215578.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jakob Bergman, 2018 sep 26, I : Austrian Journal of Statistics. 47, 5, s. 26-33

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)