Jakob Gustavsson

Universitetslektor

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden

  • Utrikespolitisk analys
  • Offentligt ledarskap
  • Säkerhets- och underrättelsetjänst

Min forskning har framför allt varit inriktad på olika aspekter av internationell politik och studiet av utrikespolitik. I min doktorsavhandling, The Politics of Foreign Policy Change (1998), studerade jag utrikespolitiska förändringsprocesser. Den empiriska delen av undersökningen innefattar en fallstudie av hur det gick till när den svenska regeringen i början av 1990-talet bytte hållning i frågan om svenskt medlemskap i EU. Under senare har mitt intresse för utrikespolitik kombinerats med offentlig förvaltning såtillvida att jag har studerat organisatoriska aspekter av militär säkerhets- och underrättelsetjänst. Jag har då ingått i ett större forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet och också bidragit till den statliga så kallade Säkerhetstjänstkommissionen.

Senaste forskningsoutput

Björn Badersten (red.), Jakob Gustavsson (red.) & Maria Strömvik (red.), 2018 maj 9, Lund: Statsvetenskaplig tidskrift. 226 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Jakob Gustavsson (red.), 2014, Studentlitteratur AB. 461 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Terese Anving, Björn Badersten, Linda Grandsjö, Jakob Gustavsson, Maria Hedlund, Karin Jönsson & Ann-Sofie Zettergren, 2012, Proceedings, Lunds universitets utvecklingskonferens 11. Irhammar, M., Amnér, G. & Adell, H. (red.). Lunds universitet, s. 107-116

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (17)