Jakob Willforss

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik och systembiologi
  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)
  • Cell- och molekylärbiologi

Forskning

Doktorand i beräkningsproteomik. Målen med mitt forskarprojekt är:

(1) Utveckla biomarkörer för nyckelegenskaper inom jordbruk med fokus på hållbart jordbruk.

(2) Utveckla förbättrade statistiska metoder för analys av proteomikdataset, med ett fokus på att illustrera och bemöta teknisk bias genom normalisering och batch korrektion.

Senaste forskningsoutput

Braekeveldt, N., Von Stedingk, K., Fransson, S., Martinez-Monleon, A., Lindgren, D., Axelson, H., Levander, F., Willforss, J., Hansson, K., Øra, I., Backman, T., Börjesson, A., Beckman, S., Esfandyari, J., Berbegall, A. P., Noguera, R., Karlsson, J., Koster, J., Martinsson, T., Gisselsson, D. & 2 andraSven Påhlman & Daniel Bexell, 2018, I : Cancer Research. 78, 20, s. 5958-5969 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)