Jan Gassne

Timlärare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Mina specifika intressen i socialt arbete rör barns utveckling och villkor, barn med beteendeproblem, handledning och konsultation och vad som främjar hälsa och vad som bidrar till att hantera livets oundvikliga svårigheter.

Min forskning fokuserar särskilt på socialarbetares arbetsvillkor, kompetensutveckling och ökad transparens i vad som görs i det sociala arbetets vardag och vilka teoretiska, metodmässiga och etiska grunder arbetet vilar på.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Jan Gassne, 2010, Socialstyrelsen. 72 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Martin Bergström, Jan Gassne & Kjell Hansson, 2009, I: Journal of Epidemiology and Community Health. 63, 2, s. 166-167

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jan Gassne, 2008, Lunds universitet, Socialhögskolan. 261 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (4)