Jan Kockum

knuten till universitetet

Forskning

Forskning

Övergripande mål är att bryta de traditionella ramarna för klostrens rumsliga utbredning i syfte att kunna sätta in dessa i ett större sammanhang. Klostren ska ses som centrum i storgods med nyckelpositioner i landskapet. Omväxlande samverkade och konkurrerade dessa gods med både kyrka, stormän och kungamakt. Ur källmaterialet växer bilden fram av klostrens skiftande ekonomiska strategier och omväxlande nätverk och allianser. Tillsammans skapar de olika aktörerna ett klosterlandskap som går långt utanför klosteranläggningarnas murar. Jag avser att i min avhandling utforska vad för landskap som övertogs, hur dessa förvaltades och hur man kom att påverka det medeltida landskapets och samhällets utveckling. I detta ryms flera teman, till exempel frågor kring i vilken omgivning de första klosteretableringarna skedde. I tidigmedeltid var landskapet inte lika självklart kristet som vid reformationen. Landskapet var redan upptaget och här fanns således redan uttryck för makt, det fanns en produktion och en infrastruktur. Hur utnyttjade klostren det befintliga landskapet och kan man se några gemensamma drag eller skillnader mellan de olika religiösa ordnarna och deras förhållningssätt till landskapets olika rum?

Senaste forskningsoutput

Jan Kockum & Wallin, J., 2018 feb 23, Lund: Kulturen. 77 s. (Kulturmiljörapport; nr. 2018:10)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Jan Kockum, 2016, (Accepted/In press) Mellan slott och slagg: vänbok till Anders Ödman. Gustin, I., Hansson, M., Roslund, M. & Wienberg, J. (red.). Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, Vol. 17. s. 113-121 9 s. (Lund Studies in Historical Archaeology; vol. 17).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jan Kockum, 2012, Locus Celebris: Dalby kyrka, kloster och gård. Borgehammar, S. & Wienberg, J. (red.). Göteborg/Stockholm: Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet, Vol. 28. s. 361-375 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (10)