Jan Nylund

knuten till universitetet, Doktorand i Nya Testamentets exegetik

Forskning

Master of Theology i NT:s exegetik, Fil mag i engelsk lingvistik (översättningsstudier) och bibliska språk

Jag är doktorand i Nya Testamentets Exegetik med NT:s språk som specialområde. Sedan 2009 har jag undervisat och handlett i Nya Testamentets exegetik. Jag påbörjade mina doktorsstudier 2011 och var gästforskare på Tyndale House i Cambridge, 2016-17 och på Stellenbosch University i Sydafrika ht 2017.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag tid, tempus och rörelse hos Aristoteles, stoikerna och Dionysius Thrax och dess implikationer för förståelsen av tempus i Nya testamentes grekiska. Andra intressen är nytestamentlig forskningshistoria, Friedrich Schleiermacher samt hermeneutik.

Jag var ordförande för humanistiska och teologiska doktorandrådet 2013/14 och Lunds doktorandkår 2014/15. Under 2013-15 var jag internationell nätverkskoordinator för Society of Biblical Literature's Student Advisory Board.

Gästforskare på Tyndale House, Cambridge, vt 2018.

Senaste forskningsoutput

Jan Nylund, 2016, The Lexham Bible Dictionary. Barry, J. D., Bomar, D., Brown, D. R., Klippenstein, R., Mangum, D., Sinclair Wolcott, C. & Widder, W. (red.). Lexham Press/Logos

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Jan Nylund, 2016, Pillars in the History of Biblical Interpretation: Volume 1. Prevailing Methods before 1980. Porter, S. E. & Adams, S. A. (red.). 1 uppl. Eugene, Oregon: Pickwick Publications, Vol. 1. s. 91-117 27 s. (Biblical Studies Series; nr. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (37)