Jana Wrange

Doktorand

Forskning

  • Säkerhet och försvar
  • Europeiska unionen
  • Småstatsstudier
  • Underrättelseanalys

Jana Wranges pågående projekt syftar till att utveckla ny kunskap och bättre förståelse för de internationella förutsättningarna för att utveckla, stärka och inrikta det civila försvaret i Sverige. Studien fokuserar på hur dessa förutsättningar har påverkats av centrala förändringsprocesser i samhället på det internationella planet och riktar uppmärksamhet på hur statens bi- och multilaterala interaktion med andra länder och internationella fora inverkar på statens beslutskapacitet, handlingsutrymme och organisering.

Senaste forskningsoutput

Jana Wrange & Rikard Bengtsson, 2019, I : European Security. 28, 4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jana Wrange & Gunnhildur Lily Magnusdottir, 2017, I : Halduskultuur - Administrative Culture. 18, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)