Jana Wrange

Doktorand

Forskning

  • Europeiska unionen
  • Europeisk säkerhetspolitik
  • Små stater i EU

Jana Wrange forskar om förutsättningarna för ett modernt civilt försvar.