Jan-Åke Jansson

knuten till universitetet, Leg. psykolog

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tillämpad psykologi

Nyckelord

  • klinisk psykologi

Forskning

Jan-Åke Jansson arbetar som lärare på halvtid vid institutionen och undervisar bl.a. i samtals- och intervjuteknik, neuropsykologi och gruppsykologi. På den andra halvtiden arbetar han som klinisk psykolog vid en vuxenpsykiatrisk akutenhet och vid en psykiatrisk rehabiliteringsenhet. Hans forskningsområde är patienter med psykosproblematik. Hans forskning handlar bl a om hur upplevt vårdklimat (yttre värld) kan förstås i relation till socialt fungerande, personlighet (inre värld), kognitiv förmåga och neurofysiologisk funktionsnivå. I sin framtida forskning planerar han att följa patientgruppen longitudinellt med avseende på kognitiv förmåga, personlighet och neurofysiologisk funktionsnivå.

Senaste forskningsoutput

A. Birgitta, G., Jan-Åke Jansson, Petersson, K. & Mona Eklund, 2011, I : Occupational Therapy in Mental Health. 27, s. 36-49

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)