Jan-Henrik Nilsson

Universitetslektor

Biträdande prefekt, Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Social och ekonomisk geografi

Nyckelord

  • tourism, mobility, sustainability

Forskning

Jag är lektor i ekonomisk geografi vid institutionen för Service Management, men har en bakgrund vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. I min forskning har jag ägnat mig åt både ekonomisk geografi och kulturgeografi i bred bemärkelse.

Docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi och universitetslektor i ekonomisk geografi vid Institutionen för Service Management. Studierektor för institutionens undervisning på avancerad nivå (masters). Medlem i fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskaplig fakultet.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsfält handlar om transporter och hållbar turismutveckling. Flygtrafikens, särskilt lågprisflygets, betydelse för turismutveckling har varit ett viktigt forskningsfält. Jag har också skrivit om så kallad långsam turism "slow tourism" och dess betydelse för destinationsmarknadsföring. Genom detta har jag också kommit att intressera mig för gastronomisk turism, även här med anknytning till hållbar turismutveckling.

Jag har också varit verksam i sammanhang som har anknytning till historia och historisk geografi, särskilt med urban inriktning och skrivit om sådant som stadsbild och stadsplaner, saluhallar och livsmedelsförsörjning, transporternas och hotellens historia samt östersjöstädernas politiska geografi. Jag har också kommit att intressera mig för hur historiska minnen och minnesmärken från 1900-talets politiska historia används i samtiden, då främst i turism-sammanhang. har har även deltagit i projekt som handlar om destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring i Öresundsregion och Östersjöområdet.

Jag sker avhandling (2003) om interaktionsutvecklingen i Östersjöområdet efter 1991, ett ämne med stor relevans för integrationsprocessen i området. Ämnesmässigt hör arbetet hemma inom ekonomisk geografi, speciellt transportgeografi, lokaliseringsteori, regionalgeografi, stadssystem och politisk geografi. Jag studerade utvecklingen inom handel, transportsektorn och kommunikationer. Huvudempirin behandlade trafikflygets utveckling. Mitt intresse för utvecklingen i Östersjöområdet har jag behållit, det empiriska materialet har i olika projekt ofta hämtats från detta geografiska område.

Pågående forskningsprojekt

  • Resandets materialitet och värdskapets historia
  • Lågprisflygets utveckling och resurser
  • Baltic eco-gastronomy
  • Urban sustainable tourism

 

Undervisning

Kursansvarig för följande kurser:

Servicesektorns framväxt, nationalekonomiska och ekonomgeografiska perspektiv, KSMA 12., första året på kandidatprogrammet.

Turism: mobilitet och hållbarhet, SMKB 15, tredje året på kandidatprogrammet.

Place and destination development, SMMP 22, första året på masterprogrammet.

Därutöver ger jag föreläsningar på andra kurser och handleder uppsatser på kandidat- och masternivå. Jag är handledare till två doktorander.

Senaste forskningsoutput

Lena Eskilsson & Jan-Henrik Nilsson, 2022, The power of new urban tourism: Spaces, representations and contestations. Ba, C., Frank, S., Muller, C., Raschke, A. L., Wellner, K. & Zecher, A. (red.). Routledge, s. 233-247 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jan-Henrik Nilsson & Michael Johansson, 2021 jun 3.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (86)