Janna Lundberg

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Didaktik
  • Lärande
  • Socialpsykologi

Nyckelord

  • Samhällskunskap, Alienation, Klassrums observation, Etnografi, Elitutbildning

Forskning

Mitt avhandlingsarbete har samhällskunskapens och läroplanens skrivelser om aktivt medborgarskap som utgångspunkt. Jag är nyfiken på hur elever på ett gymnasium med hög sociokulturell status möter ämnets, lärarens och skolans arbete med att uppfylla läroplanens skrivelser om jämlikhet. De ideal av överordning som manifesteras på olika sätt på skolan och samhällskunskapens ämnesinnehåll, samt värdegrunden i läroplanen, bygger upp paradoxala förhållanden som eleverna befinner sig i. Deras hantering av sin situation försöker jag förstå genom alienationsteori, genom olika teorier om makt och kunskap, status, hierarkier och privilegier.

Senaste forskningsoutput

Janna Lundberg, 2020 jan 31, Lund: Lund University (Media-Tryck). 280 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Mattias Gunnemyr, Janna Lundberg, Lisa-Marie Teubler & Frida L Nilsson, 2019 feb 6, Svenska Dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Janna Lundberg, 2018, Blivande lärare och deras lärare: Introduktion till lärarutbildningen. Stockholm: Liber, s. 151-165 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (8)