Jannice Käll

Postdoktor, Juris doktor i rättsvetenskap, Juris licentiatexamen i civilrätt, Juris kandidatexamen, Masterexamen i Intellectual Capital Management

Forskning

Min forskning har de senaste tio åren handlat om juridikens förändrade roll i ett kunskapsbaserat samhälle med fokus på digitalisering. Detta innebär mer konkret att jag studerat ett antal digitala fenomen såsom de utvecklats under dessa år samt därtill utfört rättsteoretisk forskning för att möta den parallella utveckling som innebär att även rätten som sådan förändrats i och med digitaliseringen.

På så vis har jag behandlat bland annat hur digitala medium ersatt fysiska och vilken roll det fått för exempelvis immateriella tillgångar och senare hur digitala och fysiska produkter smälter samman i plattformsbaserade innovationer, Sakernas Internet och smarta städer. Vidare har jag studerat teknologiska fenomen som helt kan ersätta, eller bidra till att ersätta, rätten som en lagstiftningsbaserad ordning såsom blockchain-teknologi, och olika former av automatiserad intelligens och algoritmisk styrning.

I min forskning har jag närmast för avsikt att fortsatt koppla ihop dessa teman med ökat fokus på områden som jag i min avhandling endast delvis behandlat. Detta inkluderar en expansion av mitt forskningsfokus till artificiell intelligens och maskininlärning i allmänhet samt hur sådana teknologier förändrar rätten som regleringsmekanism i synnerhet. Det teoretiska ramverk jag utvecklat i min avhandling fungerar här som en teoretisk bas för denna expansion.

Senaste forskningsoutput

Jannice Käll, 2020 apr 24, I : Harvard International Law Journal. Frontiers, 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jannice Käll, 2020, (Accepted/In press) Smart Urban Mobility. Finck, M., Lamping, M., Moscon, V. & Richter, H. (red.). Springer, s. 125 140 s. (MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (9)