Jarkko Peuron

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik