Jayne Svenungsson

Professor, Kallad, Professor i systematisk teologi
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Heidegger's black notebooks and the future of theology

  Mårten Björk (red.) & Jayne Svenungsson (red.), 2017 jan 1, Palgrave Macmillan. 322 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 2. Monument and Memory

  Jonna Bornemark (red.), Mattias Martinson (red.) & Jayne Svenungsson (red.), 2015, LIT Verlag. 261 s. (Nordic studies in theology; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. The Ethos of History: Time and Responsibility

  Stefan Helgesson (red.) & Jayne Svenungsson (red.), 2018, New York/Oxford: Berghahn Books. 288 s. (Making sense of history; vol. 34)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 4. Systematisk teologi : en introduktion

  Mattias Martinson (red.), Ola Sigurdson (red.) & Jayne Svenungsson (red.), 2007, Verbum. 288 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Jewish Thought, Utopia and Revolution

  Elena Namli (red.), Jayne Svenungsson (red.) & Alana M. Vincent (red.), 2014, Rodopi. 211 s. (Value inquiry book series; vol. 274)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 6. Introduction

  Elena Namli, Jayne Svenungsson & Alana M. Vincent, 2014, Jewish Thought, Utopia and Revolution. Namli, E., Svenungsson, J. & Vincent, A. M. (red.). Amsterdam och New York: Rodopi, s. 1–7 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Postmodern teologi : en introduktion

  Ola Sigurdson (red.) & Jayne Svenungsson (red.), 2006, Verbum. 284 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 8. Public Faith and the Common Good : A Radical Messianic Proposal

  Jayne Svenungsson, 2013, I : Political Theology. 14, 6, s. 744-757

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Representing Pain in Film : A Phenomenological Approach to Gibson, Tarantino and Lynch

  Jayne Svenungsson, 2012, I : Culture and Religion. 13, 1, s. 67-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. After Utopia : On the Post-war Debates on History and Ideology

  Jayne Svenungsson, 2015, I : Storiografia. 18, s. 203-218

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Människan på gott och ont : Freuds tragiska antropologi

  Jayne Svenungsson, 2014, I : Agora: Journal for Metafysisk Spekulasjon. 1–2, s. 74-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Europa, kristendomen, sekulariseringen

  Jayne Svenungsson, 2006, I : Ord och bild. 5, s. 38-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Smärtans ansikte : för en ikonisk passionsfenomenologi

  Jayne Svenungsson, 2009, Att tänka smärtan. Sá Cavalcante Schuback, M. (red.). Södertörn Philosophical Studies, Vol. 5. s. 243-268

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Sacrifice, Conflict and the Foundation of Culture

  Jayne Svenungsson, 2008, I : Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. 50, s. 330-341

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Transcending Tradition : Towards a Critical Theology of the Spirit

  Jayne Svenungsson, 2008, I : Studia Theologica. 62, 1, s. 63-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Liv vid språkets gräns

  Jayne Svenungsson, 2005, I : Glänta. 4, s. 58-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Pain, Passion and Compassion : A Response to Sarah Coakley

  Jayne Svenungsson, 2009, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 2, s. 85-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Sekulariseringen av eschaton

  Jayne Svenungsson, 2013, I : Subaltern. 3–4, s. 76-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Nådens gränser : om universella ambitioner och partikulära hämskor

  Jayne Svenungsson, 2013, Minne och manipulation : om det kollektiva minnets praktiker. Törnquist-Plewa, B. & Rasch, I. (red.). Lund: Centrum för Europaforskning, Lunds universitet, Vol. 6. s. 61-70 (CFE conference papers series; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. “Väntan på Messias är tidens själva varaktighet” : rationalism och messianism hos Maimonides och Levinas

  Jayne Svenungsson, 2009, I : Subaltern. 1, s. 50-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Det Eviga Evangeliet : Joakim av Floris och den romantiska drömmen om en ny religion

  Jayne Svenungsson, 2011, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Tema: Den tyska idealismen. Burman, A. & Lettervall, R. (red.). Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet, s. 169-182

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. A Secular Utopia : Remarks on the Löwith-Blumenberg Debate

  Jayne Svenungsson, 2014, Jewish Thought, Utopia and Revolution. Namli, E., Svenungsson, J. & Vincent, A. M. (red.). Rodopi, Vol. 274. s. 69-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. På trots mot tillvarons tomhet : Emmanuel Levinas och 1900-talets meningskris

  Jayne Svenungsson, 2014, I : Aiolos. 46–47, s. 133-138

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Wrestling with Angels : Or, How to Avoid Decisionist Messianic Romances

  Jayne Svenungsson, 2010, I : International Journal of Žižek Studies. 4, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Tro bortom idolerna : Ateism och sanningslidelse hos Pär Lagerkvist

  Jayne Svenungsson, 2014, Den religiöse ateisten : Pär Lagerkvists-Samfundets årsskrift 2014. Eriksson, M. & Petersson, M. (red.). Pär Lagerkvist-Samfundet, Vol. 21. s. 115-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Tradition and Transformation : Towards a Messianic Critique of Religion

  Jayne Svenungsson, 2010, Phenomenology and Religion : New Frontiers. Bornemark, J. & Ruin, H. (red.). Södertörn Philosophical Studies, Vol. 8. s. 205-222

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Enlightened Prejudices : Anti-Jewish Tropes in Modern Philosophy

  Jayne Svenungsson, 2011, Rethinking Time : Essays on History, Memory and Representation. Ruin, H. & Ers, A. (red.). Södertörn Philosophical Studies, Vol. 9. s. 279-290

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Med sinne och smak för det oändliga : Marilynne Robinsons romantiska teopoetik

  Jayne Svenungsson, 2015, I : Vinduet. 4, s. 40-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Negativ teologi och postmodern filosofi

  Jayne Svenungsson, 2003, Negativ teologi : historiska och filosofiska perspektiv. Bråkenhielm, C-R. & Martinson, M. (red.). Uppsala universitet, Vol. 3. s. 29-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. S(p)året av Gud

  Jayne Svenungsson, 2006, Spår av Gud : vänbok till Valborg Lindgärde rektor vid Teologiska Högskolan Stockholm. Ingelstam, L., Jonsson, J. & Åqvist, B. (red.). Teologiska högskolan, Vol. 14. s. 33-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Postmodern teologi

  Jayne Svenungsson, 2004, I : Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle. 20, 9, s. 9-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Brottet med det möjligas regim : om Jacques Derrida och dekonstruktionens teologisering

  Jayne Svenungsson, 2003, Penelopes väv : för en filosofisk och teologisk pathologi. Rosengren, M. & Sigurdson, O. (red.). Glänta produktion, Vol. 1. s. 193-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Postmoderna perspektiv

  Jayne Svenungsson, 2000, I : Tro och liv. 59, 3, s. 25-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. “Vem säger ni att jag är?” Om Jesusdebattens teologiska sammanhang

  Jayne Svenungsson, 2004, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 2, s. 50-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Idolernas vedersakare : om Friedrich Nietzsche och den nya fascinationen inför gudsfrågan

  Jayne Svenungsson, 2003, I : Aiolos. 20–21, s. 143-161

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Response to Possibilities of the Impossible : Derrida’s Idea of Justice and Negative Theology

  Jayne Svenungsson, 2002, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 78, 3, s. 132-133

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Exil som självförglömmelse : om Lévinas, Celan och rörelsen mot den andre

  Jayne Svenungsson, 2007, I : Aiolos. 30-31, s. 111-116

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Filosofihistoria och sekularisering. Om filosofins teologiska genealogi

  Jayne Svenungsson, 2006, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Tema: Filosofihistoriens idé. Persson, M. & Rider, S. (red.). s. 269-282

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Christian Europe : Borders and Boundaries of a Mythological Conception

  Jayne Svenungsson, 2014, Europe beyond universalism and particularism. Lindberg, S., Prozorov, S. & Ojakangas, M. (red.). Palgrave Macmillan, s. 120-134

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Desire and Justice : Levinas and Heschel on Human and Divine Pathos

  Jayne Svenungsson, 2011, Saving Desire : The Seduction of Christian Theology. Shults, L. & Henriksen, J-O. (red.). William B. Eerdmans, s. 164-189

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Den profetiska rösten : om teologins otidsenliga uppdrag

  Jayne Svenungsson, 2015, Artos & Norma.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 42. The Visionary Potential of the Biblical Legacy

  Jayne Svenungsson, 2014, Religion : perspectives from the Engelsberg seminar 2014. Almqvist, K. & Linklater, A. (red.). Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, s. 297-306

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. En gåtfull spegelbild : introduktion till postmodern teologi

  Jayne Svenungsson & Ola Sigurdson, 2006, Postmodern teologi : en introduktion. Sigurdson, O. & Svenungsson, J. (red.). Verbum, s. 7-44

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi

  Jayne Svenungsson, 2004, Glänta produktion. 320 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 45. Drömmen om en annan värld : om det bibliska arvets utopiska kraft

  Jayne Svenungsson, 2015, Människa, stat, utopi : en antologi om det möjligas konst. Björk, M. & Wittrock, J. (red.). Daidalos, s. 217-232

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Gud mellan upplysning och vidskepelse

  Jayne Svenungsson, 2011, En bok om Gud : Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne. Rise, S. & Saether, K-W. (red.). Tapir akademisk forlag, s. 185-198

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Postmodern teologi

  Jayne Svenungsson, 2008, Moderne teologi : tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer. Kristiansen, S. J. & Rise, S. (red.). Høyskoleforlaget, s. 239-261

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Bibeln och den radikala hermeneutiken

  Jayne Svenungsson, 2004, Tolkning för livet : åtta teologer om Bibelns auktoritet. Eriksson, A-L. (red.). Verbum, s. 193-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Den gudomliga historien : profetism, messianism och andens utveckling

  Jayne Svenungsson, 2014, Glänta produktion. 270 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Föregående 1 2 3 Nästa