Jayne Svenungsson

Professor, Kallad, Professor i systematisk teologi
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Abbotens vision satte historien i rullning

  Jayne Svenungsson, 2010 sep 1, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 2. After Utopia : On the Post-war Debates on History and Ideology

  Jayne Svenungsson, 2015, I : Storiografia. 18, s. 203-218

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Är det bra att tro på himlen?

  Jayne Svenungsson, 2016, Modern filosofi, 4, s. 27–31.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 4. Armodets andlighet

  Jayne Svenungsson, 2005, Trots Allt , s. 16–17 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 5. Arvet som blöder

  Jayne Svenungsson, 2008, Trots Allt , 5, s. 36–39 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 6. A Secular Utopia : Remarks on the Löwith-Blumenberg Debate

  Jayne Svenungsson, 2014, Jewish Thought, Utopia and Revolution. Namli, E., Svenungsson, J. & Vincent, A. M. (red.). Rodopi, Vol. 274. s. 69-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Berlin förblir ideologiernas stad

  Jayne Svenungsson, 2006, Kyrkans tidning, 1, s. 18–19 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 8. Bibeln och den radikala hermeneutiken

  Jayne Svenungsson, 2004, Tolkning för livet : åtta teologer om Bibelns auktoritet. Eriksson, A-L. (red.). Verbum, s. 193-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Biblisk skräck skrämmer och lindrar i utsatta tider

  Jayne Svenungsson, 2020 maj 31, Svenska Dagbladet, s. 16–17 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 10. Brottet med det möjligas regim : om Jacques Derrida och dekonstruktionens teologisering

  Jayne Svenungsson, 2003, Penelopes väv : för en filosofisk och teologisk pathologi. Rosengren, M. & Sigurdson, O. (red.). Glänta produktion, Vol. 1. s. 193-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Christian Europe : Borders and Boundaries of a Mythological Conception

  Jayne Svenungsson, 2014, Europe beyond universalism and particularism. Lindberg, S., Prozorov, S. & Ojakangas, M. (red.). Palgrave Macmillan, s. 120-134

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Christianity and Crisis: Uses and Abuses of Religion in Modern Europe

  Jayne Svenungsson, 2019, I : Eco-Ethica. 8, s. 101–118 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Den eviga begynnelsens Gud: Om erfarenhet, givenhet och förundran

  Jayne Svenungsson, 2016, Ad Marciam. Bornemark, J. & Ruin, H. (red.). Huddinge: Södertörns högskola, s. 31–40 9 s. (Södertörn Philosophical Studies; vol. 20).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Den förlösande tiden: Messianska motiv i Agambens politiska filosofi

  Jayne Svenungsson, 2016, Historiens hemvist: 1. Den historiska tidens former. V. F. & Ruin, H. (red.). Göteborg: Makdam förlag, Vol. 1. s. 139–160 21 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Den gudomliga historien : profetism, messianism och andens utveckling

  Jayne Svenungsson, 2014, Glänta produktion. 270 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 16. Den heliga Anden

  Jayne Svenungsson, 2007, Systematisk teologi : en introduktion. Martinson, M., Sigurdson, O. & Svenungsson, J. (red.). Verbum, s. 239-261

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Den inhägnade lyckan

  Jayne Svenungsson, 2006, Hållplats livet: en liten bok om meningen i livet. Johansson, S. (red.). Stockholm: Bokförlaget Atlas, s. 106–117 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Den messianska tiden

  Jayne Svenungsson, 2011 nov 14, Dixikon.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Den omöjliga förlåtelsen

  Jayne Svenungsson, 2007, Trots Allt , 4, s. 28–40 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Den profetiska rösten: om teologins otidsenliga uppdrag

  Jayne Svenungsson, 2014, Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, 4, s. 30–35 6 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. Den profetiska rösten

  Jayne Svenungsson, 2008, Kultur och kyrka: På väg mot en kulturteologi. Larsson, M. (red.). Verbum, s. 161–168 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Den profetiska rösten : om teologins otidsenliga uppdrag

  Jayne Svenungsson, 2015, Artos & Norma.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 23. De röstlösas röst

  Jayne Svenungsson, 2007, Trots Allt , 3, s. 38–40 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Desire and Justice : Levinas and Heschel on Human and Divine Pathos

  Jayne Svenungsson, 2011, Saving Desire : The Seduction of Christian Theology. Shults, L. & Henriksen, J-O. (red.). William B. Eerdmans, s. 164-189

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. De sköna konsterna är grannar med Gud

  Jayne Svenungsson, 2020 jan 20, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 26. Det enhetliga Europa har aldrig funnits

  Jayne Svenungsson, 2008 jan 3, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 27. Det Eviga Evangeliet : Joakim av Floris och den romantiska drömmen om en ny religion

  Jayne Svenungsson, 2011, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Tema: Den tyska idealismen. Burman, A. & Lettervall, R. (red.). Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet, s. 169-182

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Det kristna Europa och gemenskapens gränser : Novalis Europatanke och samtiden

  Jayne Svenungsson, 2012, Tid för Europa? : gemenskap, minne, hopp. Wittrock, J. (red.). Daidalos, s. 61-78

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Det sekulära Europa vilar på andlig grund

  Jayne Svenungsson, 2005 sep 7, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Divining History: Prophetism, Messianism and the Development of the Spirit

  Jayne Svenungsson, 2016, New York: Berghahn Books. 280 s. (Making sense of history; vol. 26)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 31. Drömmen om det kristna Europa

  Jayne Svenungsson, 2011, Axess, 7, s. 54–57 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 32. Drömmen om en annan värld : om det bibliska arvets utopiska kraft

  Jayne Svenungsson, 2015, Människa, stat, utopi : en antologi om det möjligas konst. Björk, M. & Wittrock, J. (red.). Daidalos, s. 217-232

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. En gåtfull spegelbild : introduktion till postmodern teologi

  Jayne Svenungsson & Ola Sigurdson, 2006, Postmodern teologi : en introduktion. Sigurdson, O. & Svenungsson, J. (red.). Verbum, s. 7-44

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Enlightened Prejudices : Anti-Jewish Tropes in Modern Philosophy

  Jayne Svenungsson, 2011, Rethinking Time : Essays on History, Memory and Representation. Ruin, H. & Ers, A. (red.). Södertörn Philosophical Studies, Vol. 9. s. 279-290

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Europa – en kristen gemenskap?

  Jayne Svenungsson, 2017, Det europeiska projektet: vid vägs ände?. Stockholm: Teologiska högskolan, Stockholm, s. 9–16 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Europa, kristendomen, sekulariseringen

  Jayne Svenungsson, 2006, I : Ord och bild. 5, s. 38-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Exil som självförglömmelse : om Lévinas, Celan och rörelsen mot den andre

  Jayne Svenungsson, 2007, I : Aiolos. 30-31, s. 111-116

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Faran med prefixteologin

  Jayne Svenungsson, 2004, Svensk Kyrkotidning, 100, 25–26, s. 351–351 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. Filosofen som profet och obekväm röst

  Jayne Svenungsson, 2004 okt 14, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 40. Filosofihistoria och sekularisering. Om filosofins teologiska genealogi

  Jayne Svenungsson, 2006, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Tema: Filosofihistoriens idé. Persson, M. & Rider, S. (red.). s. 269-282

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Förord till den svenska utgåvan

  Jayne Svenungsson, 2018, Dagböcker och brev i urval. Hillesum, E. (red.). Stockholm: Bokförlaget Faethon, s. 9–17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 42. Freud kilade sig in mellan tro och vetande

  Jayne Svenungsson, 2008 okt 18, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 43. Godheten ett mirakel i mörkt århundrade

  Jayne Svenungsson, 2011 jul 2, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 44. Gud mellan upplysning och vidskepelse

  Jayne Svenungsson, 2011, En bok om Gud : Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne. Rise, S. & Saether, K-W. (red.). Tapir akademisk forlag, s. 185-198

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Guds återkomst

  Jayne Svenungsson, 2004, Trots Allt , 4–5, s. 34–35 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi

  Jayne Svenungsson, 2004, Glänta produktion. 320 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 47. Heidegger och teologin i ljuset av de svarta häftena

  Jayne Svenungsson, 2019, Heideggers testamente: Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Berdinesen, H. & Storm, L. P. (red.). Oslo: Dreyers Forlag A/S, s. 609–623

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Heidegger's black notebooks and the future of theology

  Mårten Björk (red.) & Jayne Svenungsson (red.), 2017 jan 1, Palgrave Macmillan. 322 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 49. Historiska brott: Walter Benjamin och utanförskapets förlösande kraft

  Jayne Svenungsson, 2012 aug 5, Dixikon.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Föregående 1 2 3 Nästa