Jayne Svenungsson

Professor, Kallad, Professor i systematisk teologi
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2014
 2. Recension av Alain Badiou och Eric Hazan, L’antisémitisme partout. Aujourd’hui en France

  Jayne Svenungsson, 2014, Dixikon.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 3. Recension av Henrik Jøker Bjerre och Carsten Bagge Lausten, Den nyttige idiot. En introduktion til Žižeks samfundsteori

  Jayne Svenungsson, 2014, Agora, 3–4, s. 248–255 8 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Recension av Peter Kemp, Engagementets politik

  Jayne Svenungsson, 2014, Dixikon.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 5. Recension av Victor Seidler, Remembering 9/11. Terror, Trauma, and Social Theory

  Jayne Svenungsson, 2014, Axess, 5, s. 81–82 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 6. The Visionary Potential of the Biblical Legacy

  Jayne Svenungsson, 2014, Religion : perspectives from the Engelsberg seminar 2014. Almqvist, K. & Linklater, A. (red.). Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, s. 297-306

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Tro bortom idolerna : Ateism och sanningslidelse hos Pär Lagerkvist

  Jayne Svenungsson, 2014, Den religiöse ateisten : Pär Lagerkvists-Samfundets årsskrift 2014. Eriksson, M. & Petersson, M. (red.). Pär Lagerkvist-Samfundet, Vol. 21. s. 115-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. 2013
 9. Nådens gränser : om universella ambitioner och partikulära hämskor

  Jayne Svenungsson, 2013, Minne och manipulation : om det kollektiva minnets praktiker. Törnquist-Plewa, B. & Rasch, I. (red.). Lund: Centrum för Europaforskning, Lunds universitet, Vol. 6. s. 61-70 (CFE conference papers series; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Politiken kan inte frälsa oss

  Jayne Svenungsson, 2013, Axess, 7, s. 58–61 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 11. Postmodern Theology

  Jayne Svenungsson, 2013, Key Theological Thinkers : From Modern to Postmodern. Kristiansen, S. J. & Rise, S. (red.). Ashgate, s. 569-580

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Public Faith and the Common Good : A Radical Messianic Proposal

  Jayne Svenungsson, 2013, I : Political Theology. 14, 6, s. 744-757

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Sekulariseringen av eschaton

  Jayne Svenungsson, 2013, I : Subaltern. 3–4, s. 76-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. 2012
 15. Historiska brott: Walter Benjamin och utanförskapets förlösande kraft

  Jayne Svenungsson, 2012 aug 5, Dixikon.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Politiken behöver fiktion i brist på tro

  Jayne Svenungsson, 2012 apr 23, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 17. Det kristna Europa och gemenskapens gränser : Novalis Europatanke och samtiden

  Jayne Svenungsson, 2012, Tid för Europa? : gemenskap, minne, hopp. Wittrock, J. (red.). Daidalos, s. 61-78

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Recension av Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi och filosofins bilder

  Jayne Svenungsson, 2012, Axess, 2, s. 93–94 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Representing Pain in Film : A Phenomenological Approach to Gibson, Tarantino and Lynch

  Jayne Svenungsson, 2012, I : Culture and Religion. 13, 1, s. 67-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. 2011
 21. Den messianska tiden

  Jayne Svenungsson, 2011 nov 14, Dixikon.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. Godheten ett mirakel i mörkt århundrade

  Jayne Svenungsson, 2011 jul 2, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 23. Inkarnationen av den perfekta människan

  Jayne Svenungsson, 2011 jan 16, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 24. Desire and Justice : Levinas and Heschel on Human and Divine Pathos

  Jayne Svenungsson, 2011, Saving Desire : The Seduction of Christian Theology. Shults, L. & Henriksen, J-O. (red.). William B. Eerdmans, s. 164-189

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Det Eviga Evangeliet : Joakim av Floris och den romantiska drömmen om en ny religion

  Jayne Svenungsson, 2011, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Tema: Den tyska idealismen. Burman, A. & Lettervall, R. (red.). Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet, s. 169-182

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Drömmen om det kristna Europa

  Jayne Svenungsson, 2011, Axess, 7, s. 54–57 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. Enlightened Prejudices : Anti-Jewish Tropes in Modern Philosophy

  Jayne Svenungsson, 2011, Rethinking Time : Essays on History, Memory and Representation. Ruin, H. & Ers, A. (red.). Södertörn Philosophical Studies, Vol. 9. s. 279-290

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Gud mellan upplysning och vidskepelse

  Jayne Svenungsson, 2011, En bok om Gud : Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne. Rise, S. & Saether, K-W. (red.). Tapir akademisk forlag, s. 185-198

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Joakim och draken: en skräckteologisk betraktelse

  Jayne Svenungsson, 2011, Aiolos, 40–42, s. 93–100 8 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. 2010
 31. Nådens gränser: om universella ambitioner och partikulära hämskor

  Jayne Svenungsson, 2010 nov 8, Dixikon.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 32. Abbotens vision satte historien i rullning

  Jayne Svenungsson, 2010 sep 1, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 33. Tradition and Transformation : Towards a Messianic Critique of Religion

  Jayne Svenungsson, 2010, Phenomenology and Religion : New Frontiers. Bornemark, J. & Ruin, H. (red.). Södertörn Philosophical Studies, Vol. 8. s. 205-222

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Wrestling with Angels : Or, How to Avoid Decisionist Messianic Romances

  Jayne Svenungsson, 2010, I : International Journal of Žižek Studies. 4, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. 2009
 36. Vänstern vill göra Paulus till revolutionär

  Jayne Svenungsson, 2009 sep 16, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 37. Nazismens rensning av religionen

  Jayne Svenungsson, 2009 mar 16, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 38. Pain, Passion and Compassion : A Response to Sarah Coakley

  Jayne Svenungsson, 2009, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 2, s. 85-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Smärtans ansikte : för en ikonisk passionsfenomenologi

  Jayne Svenungsson, 2009, Att tänka smärtan. Sá Cavalcante Schuback, M. (red.). Södertörn Philosophical Studies, Vol. 5. s. 243-268

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. “Väntan på Messias är tidens själva varaktighet” : rationalism och messianism hos Maimonides och Levinas

  Jayne Svenungsson, 2009, I : Subaltern. 1, s. 50-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. 2008
 42. Freud kilade sig in mellan tro och vetande

  Jayne Svenungsson, 2008 okt 18, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 43. Kristendomen guldgruva för queerteoretiker

  Jayne Svenungsson, 2008 jun 25, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 44. Det enhetliga Europa har aldrig funnits

  Jayne Svenungsson, 2008 jan 3, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 45. Arvet som blöder

  Jayne Svenungsson, 2008, Trots Allt , 5, s. 36–39 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Den profetiska rösten

  Jayne Svenungsson, 2008, Kultur och kyrka: På väg mot en kulturteologi. Larsson, M. (red.). Verbum, s. 161–168 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Öppenhet och transcendens: en mailkorrespondens med Jayne Svenungsson

  Jayne Svenungsson, 2008, Geist, 13, s. 88–92 5 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 48. Postmodern teologi

  Jayne Svenungsson, 2008, Moderne teologi : tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer. Kristiansen, S. J. & Rise, S. (red.). Høyskoleforlaget, s. 239-261

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Sacrifice, Conflict and the Foundation of Culture

  Jayne Svenungsson, 2008, I : Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. 50, s. 330-341

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Transcending Tradition : Towards a Critical Theology of the Spirit

  Jayne Svenungsson, 2008, I : Studia Theologica. 62, 1, s. 63-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. 2007
 52. Trons ständiga förflyttningar

  Jayne Svenungsson, 2007 apr 18, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 53. Den heliga Anden

  Jayne Svenungsson, 2007, Systematisk teologi : en introduktion. Martinson, M., Sigurdson, O. & Svenungsson, J. (red.). Verbum, s. 239-261

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Den omöjliga förlåtelsen

  Jayne Svenungsson, 2007, Trots Allt , 4, s. 28–40 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 55. De röstlösas röst

  Jayne Svenungsson, 2007, Trots Allt , 3, s. 38–40 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 56. Exil som självförglömmelse : om Lévinas, Celan och rörelsen mot den andre

  Jayne Svenungsson, 2007, I : Aiolos. 30-31, s. 111-116

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. Inledning

  Jayne Svenungsson, Ola Sigurdson & Mattias Martinson, 2007, Systematisk teologi: En introduktion. Svenungsson, J., Sigurdson, O. & Martinson, M. (red.). Stockholm: Verbum, s. 9–20 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk