Jean-Christophe Rohner

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Tillämpad psykologi
  • Datavetenskap (datalogi)

Forskning

Matematiska modeller i konstruktvaliditet. Mätning är en kärnkomponent i tillämpad psykologi och forskning. En av de viktigaste frågorna i fältet är "Hur ska forskare och psykologer göra för att dra korrekta slutsatser om attribut såsom intelligens, kreativitet och personlighet?" Det finns två steg i denna process: 1. Användandet av lämpliga instrument (t.ex. ett bra intelligenstest), och 2. Användet av lämpliga matematiska funktioner för att räkna ut testresultat (t.ex. rätt funktion för att beräkna en intelligenspoäng). Vårt projekt handlar om det andra steget. Specifikt undersöker vi vilka typer av matematiska funktioner som bör användas för attribut som har en kompositionsstruktur. T.ex. om premissen är att intelligens består av verbal och matematisk förmåga, hur bör man beräkna en intelligenspoäng från mätningar av dessa förmågor? I kontrast, har tidigare forskning fokuserat på matematiska funktioner för orsakssamband (dvs besvara frågan utifrån premissen att verbal och matematisk förmåga orsakar intelligens).

Artificiella expertsystem för komplexa beslut. Denna forskning handlar om bästa sättet att formellt representera psykologiska teorier, t ex angående orsakerna till och egenskaperna hos psykiatriska diagnoser, med syfte att fånga komplexiteten hos människan och att dra korrekta slutsatser. Specifikt så undersöker vi hur satslogik och predikatlogik kan användas för att göra detta, och hur dessa språk kan användas i (datoriserade) expertsystem som fungerar som hjälpmedel vid beslutsfattande (t ex göra korrekta psykiatriska diagnosen i ett tillämpat sammanhang).

Senaste forskningsoutput

Jean Christophe Rohner & Håkan Kjellerstrand, 2021, I: New Ideas in Psychology. 61, 100838.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jean Christophe Rohner & Henrik Levinsson, 2020 jan, I: New Ideas in Psychology. 56, 100749.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (15)