Jeanne Højgaard-Bøytler

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Sociologi
  • Socialt arbete
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Äldre, Missbruk, Omsorg, Hälsa och ohälsa, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments .