Jennifer Nyström

Doktorand

Forskning

Min forskning handlar om, på ett övergripande plan, bibeltolkningens förhållande mellan akademiska sfärer och konfessionella kontexter. Mer precist står paulinska texter som rör relationen judar och hedningar i centrum.

Jag arbetar med fältstudier i Israel där jag samlar empiriskt material från hur olika grupper av religiösa ledare tolkar och applicerar dessa texter i sina konfessionella sammanhang och i pågående judisk-kristen dialog.

Paulusforskningen är ett oerhört dynamiskt ämne för tillfälle där ett flertal skolor lever sida vid sida för tillfället. I fråga om vad Paulus egentligen menade när han skriver om relationen mellan judar och hedningar finns nu ett flertal motstridiga perspektiv. För att belysa relationen mellan akademisk och konfessionell bibeltolkning, förhåller jag det empiriska materialet till dessa olika skolors sätt att förstå Paulus för att så se hur denna relation ser ut.

Senaste forskningsoutput

Jennifer Nyström, 2016, Jesus and the Scriptures : Problems, Passages and Patterns. Hägerland, T. (red.). Bloomsbury publishing

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (9)