Jennifer Ricci Hagman

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Blodgrupper, Glykosyltransferas, Transfusionsmedicin

Forskning

ABO-blodgruppssystemet består av två antigen: A, B. Dessa utgörs av terminala immundominanta kolhydratstrukturer som uttrycks fram för allt på erytrocytens cellyta, men även många andra celltyper i kroppen. Individer med blodgrupp A, B och AB uttrycker glykosyltransferas som omvandlar en prekursor till A antigen eller B antigen. Individer med blodgrupp O saknar denna enzymatiska aktivitet.

Eftersom det i human plasma förekommer naturliga antikroppar mot de antigen som individen saknar så är ABO-förenlighet oerhört viktigt vid både blodtransfusioner och organtransplantationer. Vid ECO-projektet (Enzyme Conversion to Group O Red Blood Cells) lyckades man omvandla röda blodkroppar av typ A, B och AB till funktionella O-blodkroppar. Detta bidrog även till att avslöja så kallade atypiska ABO-antigener; kolhydratstrukturer som är relaterade, men ej identiska, till A och B-antigenerna.

I min forskning försöker jag karakterisera atypiska ABO antigen genom att bestämma deras genetiska bakgrund, biokemiska struktur samt identifiera vilka glykosyltransferas som ger upphov till dem.

Senaste forskningsoutput

J. Ricci Hagman, A K Hult, J S Westman, B Hosseini-Maaf, P Jongruamklang, J Saipin, S Bejrachandra & M L Olsson, 2019, I : Transfusion Medicine. 29, 3, s. 202-208 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jennifer Ricci Hagman, Julia S. Westman, Åsa Hellberg & Martin L. Olsson, 2018 dec 1, I : Immunohematology. 34, 4, s. 161-163 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)