Jenny Hartman

Forskare

Forskning

Min forskning utgår ifrån antagandet att människors tänkande och språk formas av våra kroppsliga, multisensoriska upplevelser, och i min forskning undersöker jag hur olika sätt att uppleva och fungera i världen kan speglas i (och forma) språkbruk och kommunikation. Jag intresserar mig särskilt för hur personer med autism, ångesttillstånd och Tourette syndrom förmedlar sina sensoriska upplevelser, känslor och tankar med hjälp av språk, gester och bilder.

Senaste forskningsoutput

Jenny Hartman & Carita Paradis, 2021, I: Language and Cognition. 13, 1, s. 1-33

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Hartman, 2020 maj, MetNet Scandinavia.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (12)