Jenny Hultqvist

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Jag är doktorand i forskargruppen sedan februari 2014. Jag är legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet från sluten och öppen psykiatrisk vård och rehabilitering, samt daglig verksamhet/sysselsättning för personer med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och förvärvade hjärnskador.

Jag har under flera är undervisat på arbetsterapeutprogrammet parallellt med mitt kliniska arbete. Detta fortsätter jag med som doktorand och då främst när det gäller arbetsterapi för vuxna personer med utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd. Mina forskningsstudier handlar om den rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning som bedrivs i kommunerna i form av daglig sysselsättning (DS). Denna form av rehabilitering kommer att jämföras med den rehabiliteringsmodell som bedrivs av Fontänhus, både vad gäller verksamheternas organisation och innehåll. Vidare kommer vi att jämföra deltagare i kommunalt styrda DS enheter med deltagare som deltar i Fontänhus verksamhet angående deras välbefinnande och tillfredsställelse.

Senaste forskningsoutput

Lars-Olov Lundqvist, Jenny Hultqvist, Eva Granvik, Lennart Minthon & Gerd Ahlström, 2020 nov, I: Journal of applied research in intellectual disabilities : JARID. 33, 6, s. 1210-1220 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Michele Harrison, Anusua Singh Roy, Jenny Hultqvist, Ay Woan Pan, Deborah McCartney, Nicola McGuire, Linda Irvine Fitzpatrick & Kirsty Forsyth, 2020 aug, I: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 55, 8, s. 977-988 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (17)