Jenny Hultqvist

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Jag är doktorand i forskargruppen sedan februari 2014. Jag är legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet från sluten och öppen psykiatrisk vård och rehabilitering, samt daglig verksamhet/sysselsättning för personer med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och förvärvade hjärnskador.

Jag har under flera är undervisat på arbetsterapeutprogrammet parallellt med mitt kliniska arbete. Detta fortsätter jag med som doktorand och då främst när det gäller arbetsterapi för vuxna personer med utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd. Mina forskningsstudier handlar om den rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning som bedrivs i kommunerna i form av daglig sysselsättning (DS). Denna form av rehabilitering kommer att jämföras med den rehabiliteringsmodell som bedrivs av Fontänhus, både vad gäller verksamheternas organisation och innehåll. Vidare kommer vi att jämföra deltagare i kommunalt styrda DS enheter med deltagare som deltar i Fontänhus verksamhet angående deras välbefinnande och tillfredsställelse.

Senaste forskningsoutput

Harrison, M., Singh Roy, A., Jenny Hultqvist, Pan, A. W., McCartney, D., McGuire, N., Irvine Fitzpatrick, L. & Forsyth, K., 2020 maj 24, I : Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (15)