Jenny Lindberg

knuten till universitetet, Doctor in Medicine, Specialist in Internal Medicine, Physician, specialist in Nephrology, Tidigare namn: Jenny Olsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk etik
  • Etik
  • Filosofi

Nyckelord

  • Autonomi, beslut, livskvalitet, livsuppehållande behandling, palliativ vård, paternalism, värdekonflikt

Forskning

Njursjukvården är ett område som väcker svåra etiska frågor. I en åldrande befolkning uppstår frågeställningar rörande behandlingens för- och nackdelar när det gäller multisjuka äldre. Dialys är en livsuppehållande behandling som ersätter en del av njurarnas funktioner, men inte alla. När grundsjukdomen progredierar och dialysen inte längre ger önskad behandlingseffekt uppstår frågan kring om det är aktuellt att avsluta dialysbehandlingen och ge palliativ vård. Det senare kan i vissa fall gagna patienten bättre än en aggressiv livsförlängande behandling med ökat antal komplikationer, framför allt om man beaktar livskvaliteten.

Mitt aktuella forskningsprojekt har inriktningen mot normativ etik. Jag kommer att studera värdekonflikter inom njursjukvården, exempelvis frågor kring beslutsfattande om livsuppehållande behandling, autonomi, livskvalitet och den eventuella förekomst av paternalism i vården.

Senaste forskningsoutput

Lena Axelsson, Eva Benzein, Jenny Lindberg & Carina Persson, 2020 mar 1, I: Nursing Ethics. 27, 2, s. 419-432 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lena Axelsson, Eva Benzein, Jenny Lindberg & Carina Persson, 2019 okt 30, I: BMC Palliative Care. 18, 1, s. 1-10 89.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Lindberg, Mats Johansson & Linus Broström, 2019 mar 1, I: Journal of Medical Ethics. 45, 3, s. 161-167 104851.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)