Jenny Lorentzen

knuten till universitetet

Forskning

Huvudsakliga forskningsintressen

  • Genus
  • Fredsbyggande
  • Normspridning
  • Internationell medling

Pågående forskning

Mitt doktorandprojekt handlar om fredsbyggande och spridning av jämställdhetsnormer i Rwanda.

Fokus ligger på de processer som pågår på nationell och lokal nivå och på aktörerna i detta sammanhang. Det lokala är studiens utgångspunkt och av särskilt intresse är lokala aktörerers handlingskraft (agency) samt olika former av friktion i spridningsprocessen och förhållandet mellan det lokala och det globala.