Jenny Palm

Professor

Forskningsområden

Nyckelord

  • hållbar stadsutveckling, lokala och regionala planeringsprocesser, lokala och regionala policy processer, Sociotekniska system, Energisystem, Energianvändning, smarta nät, prosumers, energy communities

Forskning

I min forskning har jag huvudsakligen studerat omställningen av kommunala och regionala energisystem, där jag använt mig av ett tvärvetenskapligt angreppssätt och kombinerat socio-tekniska systemteorier med teorier som rör planering, offentlig styrning, spridning av teknik och användarperspektiv. Fokus har främst varit på kommunal och regional infrastruktur såsom fjärrvärme, lågenergibyggnader, passivhus, hållbar renovering av bostäder och bostadsområden och förutsättningar för ett hållbart vardagsliv. Hur dessa delar kan utvecklas i en hållbar riktning diskuteras i relation till sociokulturella förutsättningar och utifrån ett kommunalt och regionalt planerings- och styrningssammanhang.

Senaste forskningsoutput

Magnusson, D. & Jenny Palm, 2019 feb 18, I : Sustainability (Switzerland). 11, 4, 1056.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thollander, P., Jenny Palm & Hedbrant, J., 2019 jan 1, I : Sustainability (Switzerland). 11, 6, 1569.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (57)