Jens Knutsson

Universitetslektor

Forskning

Jens Knutsson, Fil dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, är ansvarig för psykoterapeutprogrammet med inriktning på kognitiv och beteendeiniriktad psykoterapi.

Jens undervisar främst inom klinisk psykologi inkluderande områden som psykopatologi/psykiatri, psykoterapeutisk och psykologisk behandling (mestadels kognitiv beteendeterapi). Han handleder även på psykologprogrammets psykoterapikurser. Jens forskning omfattar olika områden, kognitionspsykologi inom området forensisk psykologi och vittnesintervjuer, men också psykoterapeutisk och psykiatrisk effekt- och processforskning, bl.a. med inriktning på behandling av bipolär sjukdom och social ångest.

Ett speciellt intresseområde är den multifamiljbehandling vid bipolär sjukdom där Jens samarbetar med Teamet för Psykos och Bipolär sjukdom inom barn- och ungdomspsykiatrin i Lund. Ett annat forskningsområde är social ångest och vilken roll kognitiv omstrukturering samt exponering spelar i behandlingen av tillståndet. Han arbetar också deltid som klinisk psykolog och psykoterapihandledare med privat mottagning i Lund.

Senaste forskningsoutput

Jens Knutsson, Nilsson, J-E., Jalamo, B-S. & Lars-Gunnar Lundh, 2019 maj 31, I : Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 65, 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ybrandt, H., Berglund, K., Catharina Strid, Kivi, M. & Jens Knutsson, 2019 mar, (Accepted/In press) I : International Journal of Psychotherapy. 23, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jens Knutsson, Bäckström, B., Daiva Daukantaité & Lecerof, F., 2017 maj, I : Clinical Psychology & Psychotherapy . 24, 3, s. 589-617

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (10)