Jens Nirme

Doktorand, MSc, Kandidatexamen

Forskning

Syftet med mitt forskningsprojekt är att undersöka effekter hur kombinationen av vad man hör och ser formar vad han tar till sig när man lyssnar på någon som pratar. 
Planen är att studera detta genom att spela in spela in rörelser och tal av talare, och sedan animera digitala karaktärer utifrån detta. Detta ger möjligheter att precist manipulera stimulusmaterial baserat på naturligt tal. Man kan på så vis systematiskt introducera diskrepans mellan tal och gester (t.ex. tidsmässig eller rumslig förskjutning eller utsläckning av gester). Detta bygger delvis på ny metodologi som utvecklas inom projektet. 

Resultaten bör kunna ge insikter om vad som är nödvändigt och tillräckligt i koordinationen av tal och gester för att fylla kommunikativa funktioner. I första hand är vi intresserade av lärandesituationer, och resultaten kan och ange riktlinjer för användandet av virtuella agenter i lärteknologi. Därför kommer vissa av studierna i projektet utföras med barn i skolålder.

Senaste forskningsoutput

Rudner, M., Viveka Lyberg-Åhlander, Jonas Brännström, Jens Nirme, Pichora-Fuller, M. K. & Birgitta Sahlén, 2018 jul 12, I : Frontiers in Psychology. 9, JUN, 1193.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)