Jens Offerman

Doktorand, Magisterexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • Case - Centre for Ageing and Supportive Environments, Åldrande befolkning, Hälsovetenskaper, Hälsofrämjande arbete, Generationtech

Forskning

Jag är doktorand på heltid vid medicinska fakulteten där jag tillhör forskargruppen "aktivt och hälsosamt åldrande". Jag gör min avhandling inom Generation tech projektet som leds av min huvudhandledare Professor Susanne Iwarsson (PI). Jag har en bakgrund inom idrottsmedicin, där jag sedan tidigare har en masterexamen. Min expertis inkluderar hälsofrämjande träning, idrottsfysiologi, styrke och konditionsträning samt teknologiska hjälpmedel för träning och vardag.

Syftet med min forskning är att utveckla ny kunskap om attityder till olika slags teknik och utveckling. Forskningen kommer adressera åldrande och teknologi ur ett generationsperspektiv, i relation till hälsa.
Målet är att öka kunskapen om den åldrande befolkningens attityder och erfarenheter, behov och önskemål för att kunna stimulera äldre till teknikanvändning i sin vardag och stärka deras delaktighet i samhället.