Jerker Karlsson

knuten till universitetet

Forskning

Mitt avhandlingsarbete började med ett intresse för etisk naturalism och metaetiska frågor för att gradvis glida över i ett intresse för normutveckling och hur normer kan uppstå och förändras och vad normers rörlighet betyder för möjligheten att bedriva etik. Det sakområde jag framförallt har intresserat mig för på detta område är asyl och migrationsfrågor och hur norm och rättsutvecklingen sett ur sedan Genevekonventionen som gradvis vunnit steg som lag och som lag till ifrågasatt lag. Normer förändras och vi med dem men hur ska vi handskas med dessa förandliga ting som driver både oss och våra lagstiftare?

Senaste forskningsoutput

Jerker Karlsson, 2016 maj 6, Svenska Dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Jerker Karlsson, 2016 jan 22, Svenska Dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Jerker Karlsson, 2015 sep 8, Svenska Dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (7)