Jes Wienberg

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Historia och arkeologi

Forskning

Min forskning har huvudsakligen ägnats åt kyrkoarkeologi i Skandinavien med olika perspektiv på den medeltida kyrkoarkitekturen, t.ex. kyrkobyggandet och ekonomi, valvslagning och ekonomi, kyrkoarkitektur och demografi, befästa eller flerfunktionella kyrkor och korståg vid Östersjön, kyrkor och symbolik, kyrkor och centralitet, rekonstruktion av kyrkor samt kyrkor som kulturarv.

Jag har även ägnat mig åt stadstopografi (tomter och gårdar i Tønsberg), centrala begrepp (medeltid, romanik, gotik, samhälle stormän och viking, modernitet och kulturarv), pseudo- eller alternativ arkeologi (Bornholms rundkyrkor, linjer i landskapet, sakral geometri och så kallade "trelleborgar") samt framväxten av Historisk arkeologi som disciplin sedan 1600-talet.

De senare åren har jag intresserat mig för frågor kring minnen, minnesmärken och monument, kanonisering, kulturarv och världsarv och genomförd studier av minnesmärken över arkeologiska fynd och utgrävningar i Danmark, tidigmoderna minnesmärken i Visingsborgs grevskap i Sverige samt flyttningen av monument, särskilt runstenar med Lundagårdsstenen som exempel.

För närvarande studerar jag betydelsen av kulturarv på ett globalt plan med världsarv som exempel.

Senaste forskningsoutput

Jes Wienberg, 2019 aug, (Submitted) I : Kulturstudier.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jes Wienberg, Hans Andersson, Martin Hansson, Mats Roslund & Andrén, A., 2019 feb 5, Sydvenska dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Jes Wienberg, 2019 feb, (Accepted/In press) Lund University Press.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (188)