Jesper Falkheimer

Professor

Forskning

För information om Jesper Falkheimers forskning, se engelsk sida (In English).

Forskningsgenomslag

Undervisning

Samverkan

Yrkesarbete

Senaste forskningsoutput

Jesper Falkheimer & Hui Zhao, 2020 sep 1, Crisis Communication. Frandsen, F. & Johansen, W. (red.). Mouton de Gruyter, (Handbooks of Communication Science; nr. 23).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jesper Falkheimer & Mats Heide, 2020 aug, En ämneslång karriär: Vänbok till Gunilla Jarlbro. Miegel, F. (red.). MediaTryck Lund, s. 73–84

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jesper Falkheimer, 2020, Checkpoint 2020: Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid. Idvall, M. & Palmehag, A. (red.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 40. s. 57-69 (Centrum för Öresundsstudier; vol. 40).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (120)