Jill Storry

knuten till universitetet, Docent, PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Forskning

Vi älskar blodgrupper!

Mitt intresseområde och inspiration ligger i forskning omkring mänskliga blodgrupper, båda i transfusionsmedicin men också i ett mer biologisk sätt – hur polymorfismer påverkar röda blodkropparnas yta samt interaktioner med andra celler och vävnader. Jag känner mig som translationella forskare med en fot in kliniskas laboratorium (KIT, Labmedicin Skåne) där fokus ligger på att hitta rätt blod till rätt patient, samt att utveckla metoder som gör det enklare. Den andra fot finns på forskningslabbet där fokus är på gener som kodar för blodgruppsbärande proteiner i erytrocytmembran.

Jag har fått projekt-specifik forskningsmedel från båda Crafoord och Alfred Österlunds Stiftelsen att utforska funktionen av SMIM1, ett litet men välbevarat protein i erytrocytens membran vilket vi upptäckte i 2013. Detta har ansvar för Vel-antigenet som har stor klinisk betydelse in transfusionsmedicin men funktionen/biologisk betydelse inte är känd. Vi har en hypotes att kanske SMIM1 är en ny receptor för malaria parasiter (Plasmodium spp.) och nu har vi en samarbete med Docent/överläkare Kristina Persson, att utforska det.

Senaste forskningsoutput

Philaiphon Jongruamklang, Johan Rebetz, Rick Kapur, Kristina E M Persson, Martin L Olsson, John W Semple & Jill R Storry, 2021 maj 13, I: Transfusion Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Agneta Wikman, Stella Larsson, Jill Storry, Ulf Schött & José Gabriel Sato Folatre, 2021 mar 15, I: Läkartidningen. 118, 20150.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norbert Lubenow, Birgitta Petersen, Mari Sandberg, Magnus Jöud & Jill R Storry, 2021 mar 5, I: Transfusion.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (88)