Jillian Howlin

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Forskargruppen arbetar primärt med karakterisering av transkriptionsprogram i bröstcancer och melanom som är beroende på transkription ’coregulators’ och specifikt signalvägen av CITED familj. Vårt mål innebär utredning av cancer utveckling och progression för att leda till en bättre förståelse av de transkriptionella program som definierar oncogenesis.

Senaste forskningsoutput

McBryan, J. & Jillian Howlin, 2017, Methods in Molecular Biology. Humana Press, Vol. 1501. s. 77-114 38 s. (Methods in Molecular Biology; vol. 1501).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Martin Lauss, Haq, R., Helena Cirenajwis, Bengt Phung, Katja Harbst, Johan Staaf, Rosengren, F., Karolina Holm, Mattias Aine, Karin Jirström, Åke Borg, Busch, C., Geisler, J., Eystein Lønning, P., Markus Ringnér, Jillian Howlin, Fisher, D. & Göran B Jönsson, 2015, I : Journal of Investigative Dermatology. 135, 7, s. 1820-1828

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)