Jitka Lindén

Licensed Psychologist, knuten till universitetet

Forskning

Psykologiska och organisatoriska aspekter av kunskap- och kompetensutveckling. Vilka är förutsättningar för giltig och ny kunskap, både konkret och abstrakt samt hur professionell kompetens utvecklas? 

Handledning av doktorander i forskarutbildning samt av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Utveckling av handledarkompetens.

Metoder: dialogiska processer, Dagbok-i-grupp, reflektiv praktik, berättelser, deltagarforskning, hermeneutik  

 

Senaste forskningsoutput

Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders Sonesson & Åsa Lindberg-Sand, 2020, 1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 300 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders Sonesson & Åsa Lindberg-Sand, 2016, 1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 288 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Jitka Lindén, 2014, Studentlitteratur AB. 155 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (24)