Joachim Schnadt

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Den kondenserade materiens fysik

Forskning

Joachim är ytfysiker och röntgenspektroskopist som använder sig av synkrotronbaserad röntgenfotoelektronspektroskopi och röntgenabsorptionsspektroskopi, men även av andra mikroskopi- och spektroskopimetoder i undersökningen och karakteriseringen av atomära och molekylära strukturer och processer på hårda och mjuka ytor. En viktig fokus är metod- och instrumentutvecklingen för in situ- och operandoexperiment vid MAX IV-laboratoriet, där Joachim är talespersonen för HIPPIE-strålröret och där han är likaså involverad i SPECIES-strålröret. Hans forskningsintressen omfattar bl a

  • fysiken och kemin hos ytburna molekyler och övergångsmetallkomplex, deras växelverkan med ytor, processer på den atomära skalan under molekyllagerväxt och kemiska reaktioner över sådana molekyllager,
  • de kemiska processerna som ligger till grund för atomlagerdeposition och deras observation i realtid och
  • undersökningen av katalytiska processer över såväl oorganiska som organiska ytor med särskild fokus på mer avancerade kemiska processer.

Joachim samarbetar med fysiker, kemister, kvantkemister och materialvetare vid Lunds universitet och andra lärosäten runtom i världen.

För ytterligare information, se

http://www.sljus.lu.se/research-fields/ambient-pressure-x-ray-photoelectron-spectroscopy/

http://www.sljus.lu.se/staff/joachim-schnadt/

Senaste forskningsoutput

Virgínia Boix, Claudia Struzzi, Tamires Gallo, Niclas Johansson, Giulio D'Acunto, Zhihua Yong, Alexei Zakharov, Zheshen Li, Joachim Schnadt, Anders Mikkelsen & Jan Knudsen, 2021 aug 15, I: Applied Surface Science. 557, 149806.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Suyun Zhu, Mattia Scardamaglia, Jan Kundsen, Rami Sankari, Hamed Tarawneh, Robert Temperton, Louisa Pickworth, Filippo Cavalca, Chunlei Wang, Héloïse Tissot, Jonas Weissenrieder, Benjamin Hagman, Johan Gustafson, Sarp Kaya, Fredrik Lindgren, Ida Källquist, Julia Maibach, Maria Hahlin, Virginia Boix, Tamires Gallo & 4 andra, Foqia Rehman, Giulio D'Acunto, Joachim Schnadt & Andrey Shavorskiy, 2021, I: Journal of Synchrotron Radiation. 28, s. 624-636 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Esko Kokkonen, Felipe Lopes da Silva, Mikko Heikki Mikkelã, Niclas Johansson, Shih Wen Huang, Jenn Min Lee, Margit Andersson, Antonio Bartalesi, Benjamin N. Reinecke, Karsten Handrup, Hamed Tarawneh, Rami Sankari, Jan Knudsen, Joachim Schnadt, Conny Såthe & Samuli Urpelainen, 2021, I: Journal of Synchrotron Radiation. 28, s. 588-601 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (101)