Joachim Schnadt

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Den kondenserade materiens fysik

Forskning

Joachim är ytfysiker och röntgenspektroskopist som använder sig av synkrotronbaserad röntgenfotoelektronspektroskopi och röntgenabsorptionsspektroskopi, men även av andra mikroskopi- och spektroskopimetoder i undersökningen och karakteriseringen av atomära och molekylära strukturer och processer på hårda och mjuka ytor. En viktig fokus är metod- och instrumentutvecklingen för in situ- och operandoexperiment vid MAX IV-laboratoriet, där Joachim är talespersonen för HIPPIE-strålröret och där han är likaså involverad i SPECIES-strålröret. Hans forskningsintressen omfattar bl a

  • fysiken och kemin hos ytburna molekyler och övergångsmetallkomplex, deras växelverkan med ytor, processer på den atomära skalan under molekyllagerväxt och kemiska reaktioner över sådana molekyllager,
  • de kemiska processerna som ligger till grund för atomlagerdeposition och deras observation i realtid och
  • undersökningen av katalytiska processer över såväl oorganiska som organiska ytor med särskild fokus på mer avancerade kemiska processer.

Joachim samarbetar med fysiker, kemister, kvantkemister och materialvetare vid Lunds universitet och andra lärosäten runtom i världen.

För ytterligare information, se

http://www.sljus.lu.se/research-fields/ambient-pressure-x-ray-photoelectron-spectroscopy/

http://www.sljus.lu.se/staff/joachim-schnadt/

Senaste forskningsoutput

Temperton, R. H., Nils W. Rosemann, Guo, M., Johansson, N., Fredin, L. A., Om Prakash, Kenneth Wärnmark, Handrup, K., Jens Uhlig, Joachim Schnadt & Petter Persson, 2020 feb 27, I : Journal of Physical Chemistry A. 124, 8, s. 1603-1609 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Payam Shayesteh, Tsyshevsky, R., Urpelainen, S., Rochet, F., Bournel, F., Gallet, J. J., Kuklja, M. M., Joachim Schnadt & Head, A. R., 2019 jul 1, I : Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 234, s. 80-85 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (94)