Joakim Färdow

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Forskning

Prioriteringar och medfinansiering.

Mitt avhandlingsarbete handlar om etiska problem i samband med medfinansiering av vårdinsatser samt hur frågan om medfinansiering förhåller sig till den etiska plattformen för prioriteringar av hälso- och sjukvårdsresurser. Med medfinansiering (co-payment) avser jag i denna avhandling ett förfarande som går ut på att den enskilde erbjuds att välja mellan ett i den offentliga sjukvården finansierat alternativ (läkemedel, terapi, hjälpmedel) och ett dyrare icke-finansierat alternativ, där det senare har vissa fördelar som den enskilde åstundar. Den enskilde betalar, antingen själv eller via annan finansiär (försäkring, arbetsgivare etc.) mellanskillnaden för det dyrare alternativet.

Doktorandstudierna inleddes våren 2013. Forskningsmetoden är etisk analys, analytiskfilosofisk metod. 

Senaste forskningsoutput

Visa alla (3)